Životní prostředí

Zeleň si pořeší městská část nově sama

Opakované stížnosti od veřejnosti i z vedení radnice a neplnění podmínek smlouvy vedly k vypovězení stávající dohody mezi městskou částí a společností PET Group, a.s., která pro nás zajišťovala úpravu zeleně a drobné technické práce.
Během výpovědní doby, která podle smlouvy činí 6 měsíců, chce radnice vytvořit svoje vlastní malé technické služby, které by pokryly potřeby městské části tak, aby ideálně pružně reagovaly na okamžité vzniklé problémy.
„V současné době máme dva zaměstnance, kteří se starají o úklid veřejného prostranství, a do konce roku plánujeme ještě vybrat další dva. Vytvoříme tak pracovní četu a věřím, že do jara si vše sedne tak, abychom byli všichni spokojení a neopakovaly se nepříjemné situace s neposečenou trávou nebo nepořádkem,“ uvedl tajemník Zdeněk Opálka s tím, že v současné době se
poohlížejí po vhodné technice.
„Na schůzi Rady MČ dne 15. září 2021 byla dána výpověď společnosti provádějící v naší MČ úklid a údržbu zeleně. Výpovědní lhůta je půlroční, skončí 31. března 2022. V průběhu této doby posílíme stávající pracovní četu o další 2–3 zaměstnance a vybavíme ji potřebnou úklidovou technikou a připravíme pro ni patřičné zázemí. Zásadním faktorem pro toto naše rozhodnutí je skutečnost, že podle podrobné kalkulace všech nákladů (osobních, věcných, materiálních, včetně odvodů na SZ a ZP) na zřízení vlastní pracovní čety to rozpočet městské části v příštím roce i v letech dalších vyjde levněji, než pokud by veškerou
údržbu zeleně a udržování čistoty prováděla externí firma,“ doplnil radní Ludvík Kadlec.
A jaké výhody budou mít vlastní technické služby? Vlastní zaměstnance využije městská část nejen na letní, ale i zimní údržbu,
pomohou s přípravou kulturních či sportovních akcí, které radnice pořádá, stejně tak s následným úklidem. Navíc vlastní zaměstnanci budou ihned k dispozici a po celý den, což u firmy byly vždy nasmlouvány jen určitě hodiny s daným plánem práce. A urgentní stavy tak nebylo možné hned řešit.

Naše městská část získá od Statutárního města Brna 10 mil. Kč na revitalizaci parku Řehořova

Brněnští radní včera odsouhlasili a doporučují zastupitelům schválit návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na realizace ploch zeleně. Zeleň se bude vysazovat či upravovat v šesti městských částech a Černovice získají 10 milionů korun na revitalizaci parku Řehořova. Otevírá se tak cesta ke komplexní obnově parku, o které se donedávna hodně mluvilo, ale zatím neměla zajištěné odpovídající financování. Pokud zastupitelé návrh schválí, v roce 2022 bude projekt revitalizace parku hotový.

Hlášení erozních událostí na zemědělské půdě 2021

MČ Černovice byla požádána Krajským pozemkovým úřadem Jihomoravského kraje o součinnost a poskytnutí informací o výskytu všech erozních událostí v roce 2021 ve svém katastrálním území.

Žádáme tímto všechny občany Černovic o poskytnutí případných informací a fotodokumentací (pořízených bezprostředně po události) těchto událostí:

 • Vodní eroze – splaveniny zeminy z polí na komunikaci
 • zatopení či zanesení pozemku, staveb a studní,
 • vymletí erozních rýh na polních cestách,
 • zanesení či znečištění vodních toků splavenou zeminou
 • zanesení příkopů a propustků
 • stékání či sesuvy půdy (pozorujete nezvyklý náklon stromů na svazích či se uvolní část svahu)
 • větrné eroze
 • projevy extrémního sucha

Informace prosím posílejte na ÚMČ Brno-Černovice, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí. Do zprávy uveďte rovněž datum události, struční popis, orientační zákres do mapy nebo popis místa události a Vaše kontaktní údaje. Bude-li to možné, uveďte dále odhad rozsahu škod, objemu odklizených splavenin, případně další skutečnosti.

Informace budou Krajskému pozemkovému úřadu Jihomoravského kraje sloužit k zajištění monitorování dané události, za účelem předcházení těmto jevům a z nich vyplývajících škod na majetku vlastníků nemovitostí a majetku obcí.

Přehled monitorovaných erozních událostí v celé ČR je dostupný na webovém portálu: https.//me.vumop.cz/app/.

Městská část bude požadovat regulaci sdílených koloběžek a kol

Vedení Městské části Brno-Černovice se chce připojit k iniciativě vedení Městské části Brno-Střed, která požaduje po magistrátu regulaci sdílených dopravních prostředků. Koloběžky, kola a skútry mají být podle radnice zpoplatněny částkou za každý jednotlivý prostředek, jenž je pronajímán za účelem podnikání. Důvodem je, že ve většině případů je lidé parkují na nevhodném místě a překážejí pak chodcům.

„Jedná se o velký problém v naší městské části, kde dochází k nashromažďování na jednotlivých stanovištích, které byly vytipovány. U jednotlivých stanovišť jsou využívány i prostory mimo stojany, například před Albertem. Projekt sdílených dopravních prostředků smysl má, ale na stanovištích by měly být maximálně 2 kola a 2 koloběžky. Takže za naši městskou část určitě regulace,“ uvedla starostka městské části Brno-Černovice Petra Quittová.

Před prázdninami se opět vyčistí ulice

Blokové čištění ulic v městské části Černovice pokračuje i v červnu, začíná v pondělí 14. 6. 2021.

Prosíme tedy všechny vlastníky automobilů, aby si svá auta přeparkovali a umožnili bezproblémový úklid, který silnice zbaví nepříjemného nepořádku a prachu.

Nezapomeňte si svá auta zavčas přeparkovat, a to na dobu od 8.30 do 14 hodin. Případnou manipulaci s auty zajišťuje pro magistrát společnost Brněnské komunikace a vám v takovém případě hrozí pokuta. Informační cedule budou v ulicích osazeny týden před plánovaným blokovým čištěním.

Podrobný rozpis termínů a ulic naleznete zde.

Informace k zahájení sběru bioodpadu v Brně

Dnes začal v Brně systematický sběr kuchyňského bioodpadu.

V Černovicích naleznete biopopelnice na těchto stanovištích:

 • Bolzanova 1- radnice
 • Cornovova 1
 • Húskova – SSO
 • Krausova 1
 • Olomoucká 118
 • Pahrbek 19
 • Řehořova x E.Krásnohorské
 • Wainerovo náměstí 7

Vyšperkujte na sezonu okno, balkon či předzahrádku

Více si všímat krás ve svém okolí. To je cílem soutěže o nejkrásnější okno či balkon a nejkrásnější předzahrádku. A protože sluníčko už brzy začne nabírat na síle a bude čas na vysázení rostlin, přinášíme vám pravidla, abyste se letos mohli zapojit a třeba vyhrát hezkou cenu. Soutěže se může zúčastnit každý občan městské části Brno-Černovice, který vlastní, má v nájmu či po dohodě s majitelem pečuje o okno, balkon nebo předzahrádku na území Černovic. Přihlášku s minimálně dvěma a maximálně pěti fotografiemi lze poslat nejpozději do konce září 2021. Můžete také jen poslat tip s fotografiemi.  V každé kategorii budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, kteří obdrží cenu:  1. místo – poukaz na nákup v zahradnictví v hodnotě 1000 Kč 2. místo – poukaz na nákup v zahradnictví v hodnotě 500 Kč 3. místo – poukaz na nákup v zahradnictví v hodnotě 300 Kč Rovněž udělíme jako zvláštní Cenu veřejnosti na základě hlasování obyvatel na Facebooku další poukaz na nákup v zahradnictví v hodnotě 1000 Kč. Vítězné fotografie následně zveřejníme v listopadovém či prosincovém čísle Černovin.

Mezi hlavní kritéria hodnocení patří čistota, kompozice, originalita, celkový vzhled a přínos pro životní prostředí (např. pítka, krmítka, domečky či květiny pro hmyz). Celkem můžete získat až 25 bodů. Hodnotící komisi tvoří dva zástupci vedení radnice, dva zástupci odboru dopravy, majetku a životního prostředí a dva zástupci komise životního prostředí. Moc děkujeme za ceny zahradnictví GOZ GARDEN v Olomoucké ulici. 

Ptáci dostali nový domov. Pomůže jim deset budek

Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody přibylo v Černovicích deset budek pro ptáky v Lesoparku. Určitě víte, že se široká veřejnost může každoročně v lednu přidat k celosvětové akci Sčítání ptactva. A aby v Černovicích ptáků přibývalo a vytvořili jsme jim dobré podmínky pro hnízdění, rozmístili ochránci přírody v městské části hned deset nových dřevěných domečků. Po zkušenostech ze sousedních městských částí se na stromech objevily velké sýkorníky pro sýkory koňadry, brhlíky lesní, vrabce polní či rehky zahradní v počtu pět kusů, dále to jsou dva malé sýkorníky, kam rády zavítají sýkory modřinky či sýkorky babky, a tři špačníky, kde svůj domov najdou třeba špačci obecní, vrabci polní, brhlíci lesní nebo krutihlavové obecní. Budky vyrobili členové Českého svazu ochránců přírody z dřevěného masivu, jednotlivé díly pojí vruty a budky mají i ochranný nátěr. Přední dvířka jsou z tvrdého dřeva, aby odolaly rozmarům strakapoudů, kteří je rádi ničí. Na stříškách je povětšinou oplechování, s výjimkou několika velkých sýkorníků. Ty chrání proti dešti asfaltová lepenka, protože neklouže a umožňuje, aby se v budce zahnízdily i veverky.  Ke stromům jsou upevněny silným drátem, ale budou mobilní a půjde je sundat v případě nutné opravy. Ochránci přírody také v letošním roce zajistí jejich kontrolu obsazenosti v době prvního a druhého hnízdění mezi květnem a červnem a následně je také vyčistí. 

Vznikne nová psí louka. Do některých míst ale psi nemohou

Venčit svého čtyřnohého psího mazlíčka není ve městě úplně jednoduché. Kde může a kde ne pes běhat volně, to stanovuje vyhláška statutárního města Brna z roku 2017, doplněná o další podrobnosti v loňském roce. Protože také stále více přibývá míst, kam psi nemohou například kvůli většímu pohybu malých dětí, začalo jednat vedení městské části o vzniku takzvané psí louky hned v několika lokalitách v Černovicích. Psí louka by měla vzniknout mezi ulicí Olomoucká a Kneslova. V těchto místech by pak lidé mohli nechat své mazlíčky běhat na volno, ovšem s košíkem. Louka by nebyla oplocená, ale jen označená, stále by zde platila povinnost po psech uklízet. Na druhé straně Olomoucké ulice u domů Turgeněvova 2 a, b, c zvažuje vedení městské části zrušení zákazu vstupu se psy. Tyto návrhy předá vedení městské části na magistrát, který každoročně ve vyhlášce tato místa aktualizuje. V současné době mohou psi běhat volně bez náhubku a vodítka v oplocených výbězích v ulici Mírová a v ulici Kneslova. Naopak na šestnácti místech v Černovicích je pohyb psů omezený a nově o tom informují červené tabulky (viz obrázek). Jedná se hlavně o dětská hřiště, sportoviště, veřejná prostranství, kde se pohybuje hodně lidí, nebo parky. Vedení městské části proto nechalo vytvořit nové cedule, které vás na tuto skutečnost upozorní. Ty staré byly mnohdy už v tak špatném stavu, že byly nečitelné.  V současné době jde o tyto lokality: dětské a sportovní hřiště Turgeněvova, dětská hřiště v ulicích Elišky Krásnohorské, Přední, Bolzanova, Krausova, Pahrbek, Zvěřinova, Kneslova a Mírová, dále pak parky Řehořova, Kneslova a Cornovova před Albertem a vnitroblok ulic Klíčova–Zvěřinova–Tržní– Olomoucká.