Sociální oblast

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Městská část Brno-Černovice vítá nově narozené děti mezi občany naší MČ. Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů po narození do 1 roku, s trvalým pobytem na území městské části Brno-Černovice.

Slavnostní přivítání Vašeho děťátka mezi občany naší městské části provádíme společně, a to ve venkovních prostorách městské části.

Pokud si přejete, aby Vaše děťátko bylo uvítáno mezi občany naší městské části, stačí vyplnit přihlášku, kterou:

• naleznete na našich webových stránkách https://www.brno-cernovice.cz/formulare/ nebo

• obdržíte na podatelně, přízemí budovy Radnice MČ Brno-Černovice, Bolzanova 1

Termín vítání občánků: 20. 5. 2023

Vyplněnou přihlášku s kopií rodného listu dítěte následně osobně doručte na adresu Úřadu městské části města Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor sociálních věcí a školství, kancelář č. 1, Mgr. Dagmar Souškové nejpozději do 30. 4. 2023.

O konání akce budete následně předem informováni na Vámi uvedený kontakt.

Bližší informace Vám poskytne Mgr. Dagmar Soušková, tel. 548 129 836, e-mail: souskova.dagmar@cernovice.brno.cz

Těšíme se na vás i vaše děťátko ♥️

Milostivé léto II. 2022

Milostivé léto II. začne 1. 9. 2022 a skončí 30. 11. 2022.

Umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů, které jsou v exekuci u veřejných institucí a státních či polostátních firem tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku a k tomu 1 815 Kč exekutorovi. Odpustí se jim penále, úroky a další poplatky, čímž dlužníci mohou ušetřit až desetitisíce korun.

Co pro to musí dlužník udělat?

📍Bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o uhrazení dluhu podle pravidel milostivého léta.

📍 Zeptá se svého exekutora na výši dlužné částky, kterou mu ještě zbývá uhradit a tu pak zaplatí společně s paušálním poplatkem exekutorovi ve výši 1 815 Kč.

Návrh se týká všech exekucí, které začaly před 28. říjnem 2021 a jedná se o exekuce na dluhy u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize.

Připravujeme vítání nově narozených dětí mezi občany naší městské části 💙


Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů po narození do 1 roku, s trvalým pobytem na území městské části Brno-Černovice. Slavnostní přivítání vašeho děťátka mezi občany naší městské části provádíme společně, a to ve venkovních prostorách naší městské části.

Termín vítání občánků: 17. 9. 2022


Pokud chcete být u toho, stačí vyplnit přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách https://www.brno-cernovice.cz/formulare/ nebo obdržíte na podatelně Radnice.
Vyplněnou přihlášku s kopií rodného listu dítěte následně osobně doručte na adresu Úřadu městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor sociálních věcí a školství, Mgr. Dagmar Souškové nejpozději do 25. 8. 2022.
Pro podrobnější informace volejte tel. 548 129 836 nebo napište na e-mail: souskova.dagmar@cernovice.brno.cz

Těšíme se na vás a vaše děti.

Unie pečujících informuje

Unie pečujících pomáhá všem pečujícím o blízkého, který potřebuje pomoc při každodenním fungování.
Snažíme se rychle reagovat, pokud se na nás pečující obrátí. Pečujícím nasloucháme, podporujeme je ve sdílení a pomáháme v rozdělení péče či s režimem péče. Poradíme nejen v otázkách péče a dávek, ale i v souvisejících oblastech, jako je například zdravotnictví (pomůcky, výživa, práva pacientů), školství (při péči o děti), otázky týkající se financí nebo sladění péče a práce. Obrátit se na nás pečující mohou i tehdy, pokud na ně doléhá tíže péče a potřebují se svěřit, ujistit se, že jejich péče má smysl a že ji dělají dobře. Nebo naopak uvažují o ukončení péče a potřebují tento důležitý krok probrat. Pomoc a podporu poskytneme také bývalým pečujícím a pozůstalým pečujícím. Poradíme i těm, kteří o péči uvažují či se rozhodují, zda pečovat či ne.
Pro pečující připravujeme oblastní konference, zde se snažíme vždy dát prostor místním poskytovatelům sociálních služeb z dané oblasti.
V Brně nabízíme poradenství a konzultace, svépomocná setkání pečujících, tvořivá setkání pro pečující, semináře a trénování paměti pro pečující a přátele.
V Brně všechny tyto aktivity probíhají v pravidelných intervalech v prostorách Unie pečujících na třídě Kpt. Jaroše 3. Osobní schůzky je třeba domluvit předem.
Rádi poradíme. Obrátit se na nás můžete telefonicky nebo emailem, pokud budete mít zájem, můžeme si domluvit osobní schůzku.

Služby pečujícím poskytujeme zdarma.

Za tým odborných poradců Zdeněk Choura

Informace a kontakty:

www.uniepecujicich.cz, e-mail: poradna@uniepecujicich.cz

Ing. Mgr. Zdeňka Michálková 733 678 890 – garant poradenství, oblast sociální, zdravotní, školství, duchovní podpora, poradenství pro pozůstalé, setkání pečujících
Marie Čalkovska 775 213 217, sociální poradenství, setkání pečujících
Zdeněk Choura 731 150 949, sociální poradenství (péče o blízké s některou z forem demence), setkání pečujících, trénování paměti
Ing. Eva Nohejlová, 732 366 577, poradenství pro pozůstalé, setkání pečujících
Zdeňka Černá, 731 539 638, finanční oblast, setkání pečujících (Zlín)
Petra Hejdová, 775 769 706, oblast zdravotnictví, sociální a školství
Lada Kollmannová, důchodové poradenství
Mgr. Olga Hubíková, co a jak na úřadech

Připravujeme vítání nově narozených dětí mezi občany naší městské části

Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů po narození do 1 roku, s trvalým pobytem na území městské části Brno-Černovice. Slavnostní přivítání Vašeho děťátka mezi občany naší městské části provádíme společně, a to ve venkovních prostorách Lesoparku ve Starých Černovicích v měsíci květnu 2022.

Pokud chcete být u toho, stačí vyplnit přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách https://www.brno-cernovice.cz/formulare/ nebo obdržíte na podatelně Radnice MČ Brno-Černovice, Bolzanova 1. Vyplněnou přihlášku s kopií rodného listu dítěte následně osobně doručte na adresu Úřadu městské části města Brna, Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor sociálních věcí a školství, kancelář č. 1, Mgr. Dagmar Souškové nejpozději do 30. 4. 2022.Pro podrobnější informace volejte tel. 548 129 836 nebo napište na e-mail: souskova.dagmar@cernovice.brno.cz

Těšíme se na vás a vaše děti ❤

Daruj krev u sv. Anny, zachraň život…❤

KRVEFEST

aneb za 4, 5 dl naděje pivo z malých pivovarů                       

Daruj krev u sv. Anny, zachraň život…

1.  – 12.11. 2021

Benefity pro dárce: vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19 (IgG) zdarma, pivo z malých pivovarů, den volna, sleva na dani, benefity, občerstvení…

Objednání on-line na www.fnusa.cz nebo telefonicky na 543 182 190

Darujte krev, zachraňte život ❤

Přijďte na čaj… do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně aneb za 4, 5 dl naděje biočaj od SONNENTORU

11.  – 15. 10. 2021

Benefity pro dárce: vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19 (IgG) zdarma, biočaj od SONNENTORU, slevové akce, den volna, sleva na dani a občerstvení

Objednání on-line na www.fnusa.cz nebo telefonicky na 543 182 190

Vítání nových občánků Černovic

Jsme rádi, že se opět můžeme potkávat na společných akcích a těší nás, že jsme mohli v sobotu 18. 9. opět přivítat nové občánky Černovic. Společně jsme vysadili nové stromy a dětem přejeme, ať si ve zdraví užívají krásné a šťastné dětství v Černovicích.

Fotogalerii z vítání najdete na naši FB stránkách @brnocernovice 

Startuje sběr dotazníků studie Současná česká rodina

Společnost SC&C, spol. s r. o.  ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně realizuje v těchto dnech a týdnech sběr mezinárodního výzkumu GGP, jehož podtitulem je Současná česká rodina. Poslední rok nebyl pro nikoho z nás snadný, v osobní ani ekonomické rovině. Jak jsme si ale vedli jako společnost? Kteří lidé a které rodiny zvládli ten nelehký rok lépe a které hůře? Dokážeme se z této čerstvé zkušenosti i z dávnější minulosti poučit, aby se nám a našim rodinám v budoucnu vedlo lépe? Těmto otázkám a mnohým dalším se věnuje tento výzkum.

Jak to celé probíhá?

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18 – 69 let. Konkrétní respondenti ve vybraných domácnostech se určují podle předem daného klíče. Vybraná osoba pak má možnost dotazník vyplnit přímo s tazatelem, nebo on-line.

Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tuto odměnu vyplácí hlavní garant projektu, Masarykova univerzita v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobné informace k výzkumu najdete na adrese https://scac.cz/ggp/