Sociální oblast

Darujte krev, zachraňte život ❤

Přijďte na čaj… do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně aneb za 4, 5 dl naděje biočaj od SONNENTORU

11.  – 15. 10. 2021

Benefity pro dárce: vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19 (IgG) zdarma, biočaj od SONNENTORU, slevové akce, den volna, sleva na dani a občerstvení

Objednání on-line na www.fnusa.cz nebo telefonicky na 543 182 190

Vítání nových občánků Černovic

Jsme rádi, že se opět můžeme potkávat na společných akcích a těší nás, že jsme mohli v sobotu 18. 9. opět přivítat nové občánky Černovic. Společně jsme vysadili nové stromy a dětem přejeme, ať si ve zdraví užívají krásné a šťastné dětství v Černovicích.

Fotogalerii z vítání najdete na naši FB stránkách @brnocernovice 

Startuje sběr dotazníků studie Současná česká rodina

Společnost SC&C, spol. s r. o.  ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně realizuje v těchto dnech a týdnech sběr mezinárodního výzkumu GGP, jehož podtitulem je Současná česká rodina. Poslední rok nebyl pro nikoho z nás snadný, v osobní ani ekonomické rovině. Jak jsme si ale vedli jako společnost? Kteří lidé a které rodiny zvládli ten nelehký rok lépe a které hůře? Dokážeme se z této čerstvé zkušenosti i z dávnější minulosti poučit, aby se nám a našim rodinám v budoucnu vedlo lépe? Těmto otázkám a mnohým dalším se věnuje tento výzkum.

Jak to celé probíhá?

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18 – 69 let. Konkrétní respondenti ve vybraných domácnostech se určují podle předem daného klíče. Vybraná osoba pak má možnost dotazník vyplnit přímo s tazatelem, nebo on-line.

Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tuto odměnu vyplácí hlavní garant projektu, Masarykova univerzita v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobné informace k výzkumu najdete na adrese https://scac.cz/ggp/

Senior Klub funguje i v létě. Program přijde smskou

Senior Klub chystá akce i na prázdniny, vše podstatné se zájemci jako vždy dozvědí přes SMS zprávu. Těšit se mohou na výlety, ale i klubové aktivity, pokud to situace dovolí. Jana Fuchsová by ráda se seniory zavítala například parníkem na hrad Veveří nebo později do Dřevěné vesničky v Rožnově pod Radhoštěm s návštěvou Pusteven či stezky Valašky. Ale to až za příznivějšího počasí.

I nadále je v Sociálním domě možné antigenní a PCR testování, pokud potřebujete poradit, určitě můžete Janu Fuchsovou zkontaktovat. Dá vám také tipy na praktiky, kteří nabízejí očkování proti Covid-19 i bez předchozí registrace.

Černovice jsou připravené pomoci postiženým obcím

To, co se stalo na jihu Moravy, si jen málokdo z nás uměl do čtvrtka představit. Chceme pomoci. Na místo ihned vyjeli pomáhat naši dobrovolní hasiči. Krizovému štábu nabídneme pomoc v podobě volného bytu pro zasažené obyvatele. Připravujeme sbírku věcí, které budou lidé aktuálně potřebovat, a Hostinec Slunečnice posílá do Lužic 300 porcí guláše. Vše koordinujeme s krizovým štábem kraje. Pokud můžete pomoci, volejte na krizovou linku zřízenou Jihomoravským krajem (800 129 921).

Děkujeme. Myslíme na všechny!

Zastavte se pro kapesní seniorskou obálku do Senior klubu

Seniorskou obálku asi nemusíme úplně představovat. Před několika lety s vynikajícím nápadem přišli lékaři ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Lidé si mohli vytisknout formulář a nechat jej doma na viditelném místě. Kromě běžných údajů obsahoval především informace týkající se zdravotního stavu seniora, jaké léky užívá a koho případně kontaktovat.

Nově je karta dostupná i v kapesní verzi. Tu si můžete vyzvednout právě v Senior klubu v Sociálním domě, kde ji můžete společně i vyplnit, pokud si nebudete některými údaji jistí. Doporučuje se psát gumovacím perem, které si zakoupíte v každém papírnictví, abyste mohli údaje upravovat. Kartičku si pak schováte do peněženky a v případě potíží ji záchranáři snadněji najdou a lépe vám pomohou.

Audit Family Friendly Community – co se povedlo?

Na jaře roku 2019 jsme vás informovali, že se naše městská část zapojila do projektu Jihomoravského kraje s názvem Audit Family Friendly Community (obec přátelská rodině). V rámci tohoto projektu proběhl mezi občany průzkum – dotazníkové šetření. Každý dostal příležitost vyjádřit svůj podnět či přání týkající se zlepšení života v Černovicích. Zastupitelstvo městské části v roce 2020 schválilo Dohodu o cílech, která obsahuje soubor 22 opatření, která měla v průzkumu nejvyšší podporu a která jsou pro městskou část realizovatelná v průběhu tří let. Dokončení basketbalového hřiště u ZŠ Řehořova je opatřením, které získalo velkou podporu občanů. (foto + text). Instalovala se dvě pouliční svítidla v parku za Albertem. S realizací nám pomohlo město Brno. O prázdninách jsme rozšířili letní provoz mateřských škol. Na více místech v Černovicích město Brno umístilo stojany na kola.
Cíle, které se nám podařilo zrealizovat:

 • Dokončení basketbalového hřiště.
  Hřiště je kompletní a je plně k dispozici. Přejeme si, aby se všem u nás dobře sportovalo.
 • Vybudování osvětlení v parku na ulici Krausova.
  Díky vašim připomínkám se nám daří vylepšit prostředí, kde žijeme. Nová světla v parku za Albertem patří k vydařeným projektům.
 • Stojany na kola.
 • Provoz mateřských škol o letních prázdninách.
  Pro letošní prázdniny byly otevřeny v červenci všechny mateřské školy a v měsíci srpnu byla dva týdny zajištěna školka pro děti jako náhradní řešení.
 • Otevření školního hřiště pro veřejnost.
  Od měsíce července jsme otevřeli hřiště v areálu ZŠ Řehořova na zkušební dobu po dobu prázdnin od pondělí do neděle v čase 9.00–12.00 a 15.00–20.00

Více na www.brno-cernovice.cz/auditfamilyfriendly