Nezařazeno

Začíná blokové čištění ulic v Černovicích

Už v březnu začne tradiční blokové čištění ulic po zimním období. Týden před samotným čištěním budou vždy na příslušné ulici usazeny dopravní značky s dodatkovou tabulkou, aby vás upozornily na konkrétní den, na kdy je čištění naplánováno. Jako každý rok upozorňuje a také prosíme, abyste si svá auta za včas přeparkovali, a vyhnuli se tak pokutě, která vám hrozí. Auto nebude odtaženo, ale pouze krátkodobě přemístěno. Tento úkon vás však může stát několik set korun.

Blokové čištění je plánováno vždy v čase od 8:30 do 14 hodin a je v kompetenci společnosti Brněnské komunikace.

Na jejich webových stránkách si také můžete najít podrobnou mapu s termíny. Pokud se zaregistrujete a stáhnete si aplikaci, můžete dostat upozornění přímo do vašeho mobilního telefonu, kdy je blokové čištění v plánu, a to až na dvě ulice. Více informací najdete na https://cisteni.bkom.cz.

Harmonogram blokového čištění v roce 2023

Uzavření úřadu městské části pro veřejnost

Vážení občané, s politováním oznamujeme, že ve čtvrtek 9.10.2023 od 12 hod. a v pátek 10.2.2023 bude úřad městské části z technických důvodů pro veřejnost uzavřen. V této době bude probíhat převod ICT pod správu Technických sítí Brno, a.s. a nebudeme schopni poskytovat služby úřadu včetně služby Czech POINT. Děkujeme za pochopení.

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

PF 2023

Přejeme vám všem klidné a veselé vánoční svátky a všechno dobré v novém roce!

Daň z nemovitých věcí vyřešíte v Brně na jednom místě.

V rámci zjednodušení výkonu správy a centralizace agendy daně z nemovitých věcí bude od ledna 2023 tato daň pro všechny poplatníky s bydlištěm či sídlem v Brně spravována na jednom místě, a to na Územním pracovišti Brno IV (ulice Rybníček).

Všechny fyzické i právnické osoby, které bydlí nebo sídlí na území města Brna, se tak budou od ledna 2023 obracet právě na toto pracoviště finančního úřadu, bez ohledu na to, kde v kraji se jimi vlastněné nemovité věci nacházejí.

Územní pracoviště Brno IV se nachází na adrese Rybníček 2, Brno-Královo Pole (zastávka MHD Hrnčířská 50 metrů, zastávka MHD Sportovní 300 metrů).

Pro poplatníky se sídlem či bydlištěm mimo město Brno platí i nadále základní pravidlo, že územní pracoviště pro správu daně z nemovitých věcí je určeno podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby v konkrétním kraji (příklad: Spis poplatníka s bydlištěm v Ořechově je spravován na ÚzP Brno-venkov, spis poplatníka s bydlištěm v Bučovicích je spravován na ÚzP ve Vyškově).

Výsledky voleb 2022

Komunální volby v městské části Brno-Černovice vyhrálo sdružení Společně pro Černovice, které získalo 29,91% hlasů a 7 mandátů. Na druhém místě skončili Černovičtí patrioti s 16,4% a 4 mandáty.

Své politiky v zastupitelstvu budou mít také ČSSD (11,31% – 2 mandáty), ANO 2011 (10,15% – 2 mandáty), KDU-ČSL (8,74% – 2 mandáty), ODS (8,07% – 2 mandáty) a dvě strany, které získaly po jednom mandátu, a to SPD, Trikolora, Moravané a NK (6,36%) a Černovičtí nezávislí (6,16%).

K volbám přišlo 2 441 z celkového počtu 5 343 oprávněných voličů, což činí celkovou účast 46,30%.

Zvolené zastupitele najdete zde: https://www.idnes.cz/volby/komunalni/2022?t=vysledky-obec&o=CZ064&o2=CZ0642&o3=551066&obec=brno-cernovice

Ocenění pro Černoviny

Radniční zpravodaj Černoviny získal třetí místo v okresním kole v soutěži o nejlepší radniční listy v kategorii municipality od 2 do 10 tisíc obyvatel. (https://www.kvalikom.cz/). V krajském kole se umístily Černoviny na pěkném 8. místě z celkových 38 přihlášených zpravodajů.

Unie pečujících informuje

Unie pečujících pomáhá všem pečujícím o blízkého, který potřebuje pomoc při každodenním fungování.
Snažíme se rychle reagovat, pokud se na nás pečující obrátí. Pečujícím nasloucháme, podporujeme je ve sdílení a pomáháme v rozdělení péče či s režimem péče. Poradíme nejen v otázkách péče a dávek, ale i v souvisejících oblastech, jako je například zdravotnictví (pomůcky, výživa, práva pacientů), školství (při péči o děti), otázky týkající se financí nebo sladění péče a práce. Obrátit se na nás pečující mohou i tehdy, pokud na ně doléhá tíže péče a potřebují se svěřit, ujistit se, že jejich péče má smysl a že ji dělají dobře. Nebo naopak uvažují o ukončení péče a potřebují tento důležitý krok probrat. Pomoc a podporu poskytneme také bývalým pečujícím a pozůstalým pečujícím. Poradíme i těm, kteří o péči uvažují či se rozhodují, zda pečovat či ne.
Pro pečující připravujeme oblastní konference, zde se snažíme vždy dát prostor místním poskytovatelům sociálních služeb z dané oblasti.
V Brně nabízíme poradenství a konzultace, svépomocná setkání pečujících, tvořivá setkání pro pečující, semináře a trénování paměti pro pečující a přátele.
V Brně všechny tyto aktivity probíhají v pravidelných intervalech v prostorách Unie pečujících na třídě Kpt. Jaroše 3. Osobní schůzky je třeba domluvit předem.
Rádi poradíme. Obrátit se na nás můžete telefonicky nebo emailem, pokud budete mít zájem, můžeme si domluvit osobní schůzku.

Služby pečujícím poskytujeme zdarma.

Za tým odborných poradců Zdeněk Choura

Informace a kontakty:

www.uniepecujicich.cz, e-mail: poradna@uniepecujicich.cz

Ing. Mgr. Zdeňka Michálková 733 678 890 – garant poradenství, oblast sociální, zdravotní, školství, duchovní podpora, poradenství pro pozůstalé, setkání pečujících
Marie Čalkovska 775 213 217, sociální poradenství, setkání pečujících
Zdeněk Choura 731 150 949, sociální poradenství (péče o blízké s některou z forem demence), setkání pečujících, trénování paměti
Ing. Eva Nohejlová, 732 366 577, poradenství pro pozůstalé, setkání pečujících
Zdeňka Černá, 731 539 638, finanční oblast, setkání pečujících (Zlín)
Petra Hejdová, 775 769 706, oblast zdravotnictví, sociální a školství
Lada Kollmannová, důchodové poradenství
Mgr. Olga Hubíková, co a jak na úřadech