Doprava

Čištění kanalizační stoky

Brněnské vodovody a kanalizace prostřednictvím společnosti Wombat, s.r.o. začnou čistit od zítra (22.3.) kanalizační stoku pod přístupovou cestou, která vede mezi železniční tratí a zahrádkami v úseku mezi ulicemi Řehořova a Mírova (žlutě vyznačena).

Díky tomu bude omezen průchod a znemožněn průjezd auty po této cestě na dobu přibližně do konce dubna.

Přesný termín budeme mít k dispozici, až se zjistí míra zanesení kanalizace a práce budou probíhat v závislosti na počasí.

Po dvaceti letech pod ul. Hladíkova povede podjezd

Hladíkovou ulicí v brněnských Černovicích denně projedou desítky tisíc aut. Cyklisté a pěší, kteří potřebují čtyřproudovou silnici první třídy přejít, aby se dostali na pokračování cyklostezky lemující řeku Svitavu, ji musejí složitě obcházet či objíždět. Vybudováním cyklopodjezdu pod silničním mostem tak dojde nejen ke spojení dvou úseků stávající stezky, ze severu, vedené od ulice Křenová, a z jihu od ulice Černovická, ale především k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů, chodců i řidičů.

Práce na stavbě již intenzívně probíhají a my se můžeme těšit na podzim na bezpečný přechod pod rušnou ulicí.

Autovraky trápí i Černovice. Cesta k odstranění je však trnitá

I na území městské části Černovice se nachází desítky tzv. autovraků. Tedy vozidel, které mají propadlou technickou kontrolu. Neustále se na nás obracejí lidé, že na parkovištích stojí nepojízdná či rozbitá auta, která blokují místa pro parkování a ať s tím městská část něco udělá.

Cesta k odstranění autovraku je však velice trnitá. I tak se ale snažíme, aby každé auto, které splňuje podmínku vraku, co nejrychleji zmizelo z parkovišť.

Už definice vraku vozidla je i dle zákona trochu problematická. Paragraf 19 zákona o pozemních komunikacích uvádí, že „na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla”.

Podle směrnice Evropské unie se teď s ohledem na pandemii Covid-19 automaticky prodlužovala platnost technické kontroly buď o 7, nebo i o 10 měsíců.

Jaký je tedy postup?

Nahlásit autovrak může každý obyvatel, ideálně na obecní úřad či státní policii. Silniční správní úřad auto prověří, a pokud má skutečně propadlou technickou kontrolu, vyzve vlastníka k odstranění auta z pozemní komunikace. Na to má majitel dva měsíce. Až poté dochází k další kontrole. Pokud k odklizení nedošlo, zajistí vlastník komunikace odtažení.

Přestože to vypadá jednoduše, bohužel tomu tak není. Posouzení toho, zda se jedná o vrak, je velice zdlouhavé. Mnoho aut, ačkoliv je viditelně rozbitých či poškozených, nemusí mít propadlou technickou kontrolu, tedy o vrak se nejedná.

V současné době nepomůže ani blokové čištění. Nedochází totiž k odtahu vozidel, ale pouze  jejich nadzvednutí. Majitel se dopouští přestupku, ale auto na místě zůstává.

Zjednodušení snad přinese novela zákona, která již prošla poslaneckou sněmovnou. Věříme, že i v naší městské části se brzy dočkáme toho, že autovraky z ulic zmizí.

Městská část bude požadovat regulaci sdílených koloběžek a kol

Vedení Městské části Brno-Černovice se chce připojit k iniciativě vedení Městské části Brno-Střed, která požaduje po magistrátu regulaci sdílených dopravních prostředků. Koloběžky, kola a skútry mají být podle radnice zpoplatněny částkou za každý jednotlivý prostředek, jenž je pronajímán za účelem podnikání. Důvodem je, že ve většině případů je lidé parkují na nevhodném místě a překážejí pak chodcům.

„Jedná se o velký problém v naší městské části, kde dochází k nashromažďování na jednotlivých stanovištích, které byly vytipovány. U jednotlivých stanovišť jsou využívány i prostory mimo stojany, například před Albertem. Projekt sdílených dopravních prostředků smysl má, ale na stanovištích by měly být maximálně 2 kola a 2 koloběžky. Takže za naši městskou část určitě regulace,“ uvedla starostka městské části Brno-Černovice Petra Quittová.

Silnice u Sociálního domu prochází rekonstrukcí

Do velkých oprav komunikace uvnitř areálu Sociálního domu se v nedávné době pustili pracovníci Brněnských komunikací, a. s. Důvodem byl její špatný technický stav, který nevyhovoval pěším ani autům. Cestu proto bylo nutné opravit, aby se do Sociálního domu, do jídelny či do ordinací dostali všichni pohodlně.
Opravy si dosud nevyžádaly úplné uzavření komunikace. Na konci června to bude ale asi na týden nutné, aby stavební firma mohla vše pohodlně a včas stihnout. Z toho důvodu budou uzavřené také ordinace, a to v době od 26. 6. do 7. 7. 2021.
Více informací pak bude mít na svých webových stránkách přímo lékaři.

Před prázdninami se opět vyčistí ulice

Blokové čištění ulic v městské části Černovice pokračuje i v červnu, začíná v pondělí 14. 6. 2021.

Prosíme tedy všechny vlastníky automobilů, aby si svá auta přeparkovali a umožnili bezproblémový úklid, který silnice zbaví nepříjemného nepořádku a prachu.

Nezapomeňte si svá auta zavčas přeparkovat, a to na dobu od 8.30 do 14 hodin. Případnou manipulaci s auty zajišťuje pro magistrát společnost Brněnské komunikace a vám v takovém případě hrozí pokuta. Informační cedule budou v ulicích osazeny týden před plánovaným blokovým čištěním.

Podrobný rozpis termínů a ulic naleznete zde.

Zapojte se do ankety o autobusových linkách

Většina cestujících autobusovými linkami 47 a 49 si už zvykla na to, že autobusy z a do Černovic řadu měsíců nejezdí přes zastávky Hladíkova, Zvonařka a Úzká, ale přes ulici Křenovou a Hlavní nádraží. Důvodem je projekt „šalina Plotní“, který vznikl v souvislosti s výstavbou kapacitního a rychlého tramvajového napojení Komárova s Brnem.

Stavební práce za poslední měsíce výrazně pokročily vpřed a dá se předpokládat, že stavba tramvajové tratě Plotní bude hotova v srpnu 2021.

A právě blížící se termín ukončení prací vyvolává mezi cestujícími a obyvateli Černovic stále více podnětů a přání, aby alespoň jedna linka zůstala jezdit tak, jak nyní, tj. přes zastávku Křenovou a Hlavní nádraží. A druhá se vrátila zpět na zastávku Úzká.

S vedením DPMB, a.s., požadavek cestujících vedení městské části projednává, ale i přesto bychom rádi znali názor ostatních cestujících k těmto linkám.

Kudy by měla v budoucnu jezdit linka 47 a 49?

Další část Černovic má novou kanalizaci

Na konci letošního ledna byla zahájena další etapa rekonstrukce kanalizace ve Spodním sídlišti na ulicích Blatouchová a Spojka a vyřazení části horkovodu na ulici Spojka. Hlavním investorem bylo statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, zhotovitelem společnosti Firesta a Dopravní stavby Brno. Celková investice dosáhla výše 43 mil. Kč bez DPH.

Stavba byla rozdělena do několika částí, aby mohl být zachován maximální možný počet parkovacích míst a současně nebyl ohrožen průběh stavby. V první etapě bylo potřeba vykopat a znovu položit 590 m kanalizačního potrubí včetně přípojek. Původní kanalizace byla přes 70 let stará a nevyhovující. „V další etapě jsme se zaměřili na vybudování nového 174 metrů dlouhého vodovodního potrubí, které nahradilo to původní z roku 1948. Malý problém nastal při napojení nových rozvodů na stávající. Bylo
nutné na určitou dobu odpojit v jeden okamžik od pitné vody cca 250 domácností, což bylo v období covidu z hygienických důvodů problematické. Nakonec jsme problém vyřešili a přepojení provedli,“ sdělil stavbyvedoucí Miroslav Daněk.
V poslední etapě přišla na řadu kompletní rekonstrukce vozovky, parkovacích stání a chodníků. „Na ulici Blatouchová došlo ke zdánlivě nelogickému zúžení části chodníku kvůli ochraně kořenů vzrostlého jasanu, který tak zde může ještě mnoho let stát a poskytovat stín. Zúžené místo je plně průjezdné a stále odpovídá požadavkům normy na pěší komunikaci,“ vysvětlil Ing. Bohdan Dlouhý z odboru životního prostředí MČ Brno-Černovice.
„Často jsme se setkávali s dotazy ohledně možnosti rozšíření parkovacích stání. Ač jsme chápali připomínky místních k nedostatku prostoru pro parkování, bylo nutné dodržet všechny předpisy a normy a postupovat podle odsouhlaseného projektu,“ doplnil Miroslav Daněk. Přestože termín předání a ukončení stavby je plánován až na polovinu prosince, auta mohou ve Spodním sídlišti parkovat již nyní. Přejeme všem obyvatelům klidné svátky a bezproblémové užívání nového vodovodu a kanalizace.