Doprava

Silnice u Sociálního domu prochází rekonstrukcí

Do velkých oprav komunikace uvnitř areálu Sociálního domu se v nedávné době pustili pracovníci Brněnských komunikací, a. s. Důvodem byl její špatný technický stav, který nevyhovoval pěším ani autům. Cestu proto bylo nutné opravit, aby se do Sociálního domu, do jídelny či do ordinací dostali všichni pohodlně.
Opravy si dosud nevyžádaly úplné uzavření komunikace. Na konci června to bude ale asi na týden nutné, aby stavební firma mohla vše pohodlně a včas stihnout. Z toho důvodu budou uzavřené také ordinace, a to v době od 26. 6. do 7. 7. 2021.
Více informací pak bude mít na svých webových stránkách přímo lékaři.

Před prázdninami se opět vyčistí ulice

Blokové čištění ulic v městské části Černovice pokračuje i v červnu, začíná v pondělí 14. 6. 2021.

Prosíme tedy všechny vlastníky automobilů, aby si svá auta přeparkovali a umožnili bezproblémový úklid, který silnice zbaví nepříjemného nepořádku a prachu.

Nezapomeňte si svá auta zavčas přeparkovat, a to na dobu od 8.30 do 14 hodin. Případnou manipulaci s auty zajišťuje pro magistrát společnost Brněnské komunikace a vám v takovém případě hrozí pokuta. Informační cedule budou v ulicích osazeny týden před plánovaným blokovým čištěním.

Podrobný rozpis termínů a ulic naleznete zde.

Zapojte se do ankety o autobusových linkách

Většina cestujících autobusovými linkami 47 a 49 si už zvykla na to, že autobusy z a do Černovic řadu měsíců nejezdí přes zastávky Hladíkova, Zvonařka a Úzká, ale přes ulici Křenovou a Hlavní nádraží. Důvodem je projekt „šalina Plotní“, který vznikl v souvislosti s výstavbou kapacitního a rychlého tramvajového napojení Komárova s Brnem.

Stavební práce za poslední měsíce výrazně pokročily vpřed a dá se předpokládat, že stavba tramvajové tratě Plotní bude hotova v srpnu 2021.

A právě blížící se termín ukončení prací vyvolává mezi cestujícími a obyvateli Černovic stále více podnětů a přání, aby alespoň jedna linka zůstala jezdit tak, jak nyní, tj. přes zastávku Křenovou a Hlavní nádraží. A druhá se vrátila zpět na zastávku Úzká.

S vedením DPMB, a.s., požadavek cestujících vedení městské části projednává, ale i přesto bychom rádi znali názor ostatních cestujících k těmto linkám.

Kudy by měla v budoucnu jezdit linka 47 a 49?

Další část Černovic má novou kanalizaci

Na konci letošního ledna byla zahájena další etapa rekonstrukce kanalizace ve Spodním sídlišti na ulicích Blatouchová a Spojka a vyřazení části horkovodu na ulici Spojka. Hlavním investorem bylo statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, zhotovitelem společnosti Firesta a Dopravní stavby Brno. Celková investice dosáhla výše 43 mil. Kč bez DPH.

Stavba byla rozdělena do několika částí, aby mohl být zachován maximální možný počet parkovacích míst a současně nebyl ohrožen průběh stavby. V první etapě bylo potřeba vykopat a znovu položit 590 m kanalizačního potrubí včetně přípojek. Původní kanalizace byla přes 70 let stará a nevyhovující. „V další etapě jsme se zaměřili na vybudování nového 174 metrů dlouhého vodovodního potrubí, které nahradilo to původní z roku 1948. Malý problém nastal při napojení nových rozvodů na stávající. Bylo
nutné na určitou dobu odpojit v jeden okamžik od pitné vody cca 250 domácností, což bylo v období covidu z hygienických důvodů problematické. Nakonec jsme problém vyřešili a přepojení provedli,“ sdělil stavbyvedoucí Miroslav Daněk.
V poslední etapě přišla na řadu kompletní rekonstrukce vozovky, parkovacích stání a chodníků. „Na ulici Blatouchová došlo ke zdánlivě nelogickému zúžení části chodníku kvůli ochraně kořenů vzrostlého jasanu, který tak zde může ještě mnoho let stát a poskytovat stín. Zúžené místo je plně průjezdné a stále odpovídá požadavkům normy na pěší komunikaci,“ vysvětlil Ing. Bohdan Dlouhý z odboru životního prostředí MČ Brno-Černovice.
„Často jsme se setkávali s dotazy ohledně možnosti rozšíření parkovacích stání. Ač jsme chápali připomínky místních k nedostatku prostoru pro parkování, bylo nutné dodržet všechny předpisy a normy a postupovat podle odsouhlaseného projektu,“ doplnil Miroslav Daněk. Přestože termín předání a ukončení stavby je plánován až na polovinu prosince, auta mohou ve Spodním sídlišti parkovat již nyní. Přejeme všem obyvatelům klidné svátky a bezproblémové užívání nového vodovodu a kanalizace.

Jak přes kruháč do školy?

Od prvního září bude na stavbě okružní křižovatky Charbulova zřízen dočasný přechod od zdi Psychiatrické nemocnice do ulice Řehořova. Městské části se podařilo vyjednat změnu dopravního značení, která usnadní komplikovaný pohyb v okolí kruhového objezdu. Především pak umožní dětem bezpečnou cestu do školy na ulici Řehořově. V prvních dnech máme přislíben i dozor Policie ČR.
Vedení městské části je v pravidelném kontaktu s investorem stavby i stavební firmou a máme přislíbeno, že až na malé výjimky, kdy to technicky nebude možné, zůstane zachován i průchod v ulici Charbulova. Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách nebo sociálních sítích.

Sdílená kola dorazila do Černovic

Nově umístěná sdílená kola se před prázdninami objevila na několika místech v Černovicích. Jedná se o projekt z úrovně města Brna, které na základě Plánu mobility uskutečňuje řadu opatření směřujících ke zlepšení kvality života ve městě. Jako většinu novinek, i fungování sdílených kol v ulicích je třeba vyladit. V Černovicích představuje problém především stání před supermarketem Albert na Cornovově ulici, kde se kola opakovaně hromadí. Řešením, o kterém jedná radnice s provozovateli na základě podnětu z Facebooku, je přesunutí zóny pro sdílená kola směrem k ulici Bolzanova a vyhrazení stojanu před Albertem pro soukromá kola lidí, kteří si přijedou nakoupit. Než k tomu dojde, mohou uživatelé kol sami pomoci tím, že zde kolo nejen zaparkují, ale také na něm sami odjedou.