Bytový fond

Městská část Brno-Černovice spravuje v současné době 1328 bytů ve 116 bytových domech. Tyto byty jsou majetkem Statutárního města Brna a městská část je má svěřena. Na území Černovic se vyskytují tři velké sídlištní celky: Spodní sídliště, Horní sídliště a sídliště Turgeněvova.