Autovraky trápí i Černovice. Cesta k odstranění je však trnitá

I na území městské části Černovice se nachází desítky tzv. autovraků. Tedy vozidel, které mají propadlou technickou kontrolu. Neustále se na nás obracejí lidé, že na parkovištích stojí nepojízdná či rozbitá auta, která blokují místa pro parkování a ať s tím městská část něco udělá.

Cesta k odstranění autovraku je však velice trnitá. I tak se ale snažíme, aby každé auto, které splňuje podmínku vraku, co nejrychleji zmizelo z parkovišť.

Už definice vraku vozidla je i dle zákona trochu problematická. Paragraf 19 zákona o pozemních komunikacích uvádí, že „na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla”.

Podle směrnice Evropské unie se teď s ohledem na pandemii Covid-19 automaticky prodlužovala platnost technické kontroly buď o 7, nebo i o 10 měsíců.

Jaký je tedy postup?

Nahlásit autovrak může každý obyvatel, ideálně na obecní úřad či státní policii. Silniční správní úřad auto prověří, a pokud má skutečně propadlou technickou kontrolu, vyzve vlastníka k odstranění auta z pozemní komunikace. Na to má majitel dva měsíce. Až poté dochází k další kontrole. Pokud k odklizení nedošlo, zajistí vlastník komunikace odtažení.

Přestože to vypadá jednoduše, bohužel tomu tak není. Posouzení toho, zda se jedná o vrak, je velice zdlouhavé. Mnoho aut, ačkoliv je viditelně rozbitých či poškozených, nemusí mít propadlou technickou kontrolu, tedy o vrak se nejedná.

V současné době nepomůže ani blokové čištění. Nedochází totiž k odtahu vozidel, ale pouze  jejich nadzvednutí. Majitel se dopouští přestupku, ale auto na místě zůstává.

Zjednodušení snad přinese novela zákona, která již prošla poslaneckou sněmovnou. Věříme, že i v naší městské části se brzy dočkáme toho, že autovraky z ulic zmizí.