Autor: Zdeněk Opálka

Informace k místnímu referendu

Vážení občané,

do schránek jste dostali výzvu k podepsání listiny k návrhu na vyhlášení místního referenda ohledně Pískovny Černovice. Vyhlašovatelem této spontánní akce není vedení Radnice MČ Černovice, ale skupina občanů městské části.  Vedení radnice se neztotožňuje s předkládanými skutečnostmi, která jsou pouze částečná. V tuto chvíli se zatím s městem Brnem ani nezačalo jednat. Jak začnou vyjednávání, budeme toto vše diskutovat se všemi zastupiteli tak, abychom pro Černovice vyjednali ty nejlepší podmínky. Rozhodně Pískovnu nechceme odevzdat, ale jsme si vědomi, že jsou nutná jednání ohledně pozemků, které jsou ve vlastnictví města Brna.

Je na zvážení každého občana, zda se k této akci připojí.   

Rozsvícení vánočního stromu


Přijďte si s dětmi zazpívat a naladit se na vánoční atmosféru.

Ve středu 7.12. v 16 hod. vás srdečně zveme před ZŠ Řehořova na rozsvícení vánočního stromu. S vánočními koledami vystoupí děti z našich mateřských školek: Štolcova, El. Krásnohorské, Kneslova a ZUŠ Charbulova. Jako host vystoupí Kristýna Šebková.
Zahřát se můžete nejen při zpěvu, ale také bude připraven svařák a čaj pro děti a malé občerstvení.
V 18 hod. se bude konat již 12. ročník tradiční vánoční akce Česko zpívá koledy. Společně si zazpíváme šest tradičních vánočních koled ve stejnou chvíli s celou republikou a prožít příjemný adventní čas.

Informace k volbě prezidenta České republiky

Volba prezidenta ČR se koná na území ČR v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem, pro volbu prezidenta České republiky, je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do 10. ledna 2023.
Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby prezidenta České republiky volič obdrží ve dnech volby ve volební místnosti.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče písemně poštou nebo datovou schránkou nejpozději do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin; nebo osobně nejpozději do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin v přízemí na podatelně úřadu.
Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 29. prosince 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na území České republiky nebo do zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby písemně poštou nebo datovou schránkou nejpozději do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin; nebo osobně nejpozději do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.
V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
Volby se v městské části Brno-Černovice konají v následujících volebních okrscích:
Volební okrsek č. 4001 – sídlo v Základní škole Kneslova 28 – ulice: Húskova sudá (mimo č. 2), Kneslova, Krausova
Volební okrsek č. 4002 – sídlo v Základní škole Kneslova 28 – ulice: Bolzanova 57, 61, 70–74, Cornovova, Olomoucká 146–176 a 61a – 111 lichá, Turgeněvova
Volební okrsek č. 4003 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86 – ulice: Bolzanova 31–68 (mimo č. 57 a 61), Kotkova, Olomoucká 80–144 sudá, Olomoucká 15–57 lichá, Slámova, Spáčilova, Životského 2
Volební okrsek č. 4004 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86 – ulice: Ferrerova, Hladíkova, Charbulova 3–117 lichá (mimo č. 39), Charbulova 4–106 sudá, Churého, Klíčova, Olomoucká 2–40 sudá, Tržní, Vítězslavy Kaprálové, Zvěřinova
Volební okrsek č. 4005 – sídlo v Základní škole Řehořova 3 – ulice: Húskova lichá + č. 2, Bolzanova 1–30, Jiránkova, Štolcova, Charbulova 39
Volební okrsek č. 4006 – sídlo v Základní škole Řehořova 3 – ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Řehořova, Spojka, Stinná
Volební okrsek č. 4007 – sídlo v Kulturním domě Faměrovo nám. 17 – ulice: Černovická, Ericha Roučky, Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Vlastimila Pecha, Wainerovo nám.

Další užitečné informace k volbě prezidenta, např. jak volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení, či jak volit v zahraničí atd. je možné získat na webových stránkách Jihomoravského kraje či Ministerstva vnitra – www.kr-jihomoravsky.cz, www.mvcr.cz.

Daň z nemovitých věcí vyřešíte v Brně na jednom místě.

V rámci zjednodušení výkonu správy a centralizace agendy daně z nemovitých věcí bude od ledna 2023 tato daň pro všechny poplatníky s bydlištěm či sídlem v Brně spravována na jednom místě, a to na Územním pracovišti Brno IV (ulice Rybníček).

Všechny fyzické i právnické osoby, které bydlí nebo sídlí na území města Brna, se tak budou od ledna 2023 obracet právě na toto pracoviště finančního úřadu, bez ohledu na to, kde v kraji se jimi vlastněné nemovité věci nacházejí.

Územní pracoviště Brno IV se nachází na adrese Rybníček 2, Brno-Královo Pole (zastávka MHD Hrnčířská 50 metrů, zastávka MHD Sportovní 300 metrů).

Pro poplatníky se sídlem či bydlištěm mimo město Brno platí i nadále základní pravidlo, že územní pracoviště pro správu daně z nemovitých věcí je určeno podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby v konkrétním kraji (příklad: Spis poplatníka s bydlištěm v Ořechově je spravován na ÚzP Brno-venkov, spis poplatníka s bydlištěm v Bučovicích je spravován na ÚzP ve Vyškově).

Ceny vzrostly až příliš. Kluziště letos v Černovicích bohužel nebude.

Kluziště v Černovicích nikdy výdělečné nebylo, a proto Radnice vždy jeho provoz dotovala. Letos je však situace více než kritická a kalkulovaná ztráta by činila až trojnásobek oproti loňské sezóně.

Vzhledem k příliš vysoké ztrátě, která by se zatím dle propočtů mohla vyšplhat až na jeden milion korun, se rada rozhodla, že letos nebude městská část kluziště provozovat. Vysoké ceny za energie spolu s ostatními provozními a mzdovými náklady by nebylo možné uhradit bez škrtání na jiných položkách rozpočtu městské části.

Provoz kluziště vnímáme jako veřejnou službu občanům městské části, a proto nechceme sanovat ztrátu rozpočtu zvýšeným vstupným, které by mohlo odradit případné zájemce o bruslení.

I přesto všechno má městská část zájem, aby se žáci našich škol a školek mohli v rámci vyučování i nadále zdokonalovat v bruslařských dovednostech. Ze svého rozpočtu proto uvolní finanční prostředky, které pokryjí školským zařízením dopravu a vstupné na jiné kluziště v Brně.

Pevně věříme, že příští zimu se opět potkáme na ledě v Černovicích!

Městská část má nové vedení

Městská část Brno-Černovice má nové vedení. Na svém pondělním jednání odsouhlasilo zastupitelstvo nové vedení městské části. Pozici starostky městské části obhájila Bc. Petra Quittová, která bude pokračovat ve funkci neuvolněné starostky. Jejím statutárním zástupcem bude opět paní Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA, která bude ve funkci uvolněné 1. místostarostky.

Ve vedení městské části jsou také neuvolněná místostarostka Lenka Sommernitzová a neuvolněný místostarosta Mgr. Jakub Ostrý. Dalšími radními jsou David Rampula, Radmila Preslová a Ing. Miroslav Jursa.

Výsledky voleb 2022

Komunální volby v městské části Brno-Černovice vyhrálo sdružení Společně pro Černovice, které získalo 29,91% hlasů a 7 mandátů. Na druhém místě skončili Černovičtí patrioti s 16,4% a 4 mandáty.

Své politiky v zastupitelstvu budou mít také ČSSD (11,31% – 2 mandáty), ANO 2011 (10,15% – 2 mandáty), KDU-ČSL (8,74% – 2 mandáty), ODS (8,07% – 2 mandáty) a dvě strany, které získaly po jednom mandátu, a to SPD, Trikolora, Moravané a NK (6,36%) a Černovičtí nezávislí (6,16%).

K volbám přišlo 2 441 z celkového počtu 5 343 oprávněných voličů, což činí celkovou účast 46,30%.

Zvolené zastupitele najdete zde: https://www.idnes.cz/volby/komunalni/2022?t=vysledky-obec&o=CZ064&o2=CZ0642&o3=551066&obec=brno-cernovice

Ocenění pro Černoviny

Radniční zpravodaj Černoviny získal třetí místo v okresním kole v soutěži o nejlepší radniční listy v kategorii municipality od 2 do 10 tisíc obyvatel. (https://www.kvalikom.cz/). V krajském kole se umístily Černoviny na pěkném 8. místě z celkových 38 přihlášených zpravodajů.

Stop inflaci v nájemních bytech v roce 2023!

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice včera na svém poslední zasedání schválilo neuplatnění inflačních doložek u nájemních smluv k bytům v roce 2023. S ohledem na životní a sociální situaci nájemníků se zastupitelé jednomyslně rozhodli v příštím roce dále nenavyšovat náklady na bydlení lidem v obecních bytech.