Audit Family Friendly Community – co se povedlo?

Na jaře roku 2019 jsme vás informovali, že se naše městská část zapojila do projektu Jihomoravského kraje s názvem Audit Family Friendly Community (obec přátelská rodině). V rámci tohoto projektu proběhl mezi občany průzkum – dotazníkové šetření. Každý dostal příležitost vyjádřit svůj podnět či přání týkající se zlepšení života v Černovicích. Zastupitelstvo městské části v roce 2020 schválilo Dohodu o cílech, která obsahuje soubor 22 opatření, která měla v průzkumu nejvyšší podporu a která jsou pro městskou část realizovatelná v průběhu tří let. Dokončení basketbalového hřiště u ZŠ Řehořova je opatřením, které získalo velkou podporu občanů. (foto + text). Instalovala se dvě pouliční svítidla v parku za Albertem. S realizací nám pomohlo město Brno. O prázdninách jsme rozšířili letní provoz mateřských škol. Na více místech v Černovicích město Brno umístilo stojany na kola.
Cíle, které se nám podařilo zrealizovat:

 • Dokončení basketbalového hřiště.
  Hřiště je kompletní a je plně k dispozici. Přejeme si, aby se všem u nás dobře sportovalo.
 • Vybudování osvětlení v parku na ulici Krausova.
  Díky vašim připomínkám se nám daří vylepšit prostředí, kde žijeme. Nová světla v parku za Albertem patří k vydařeným projektům.
 • Stojany na kola.
 • Provoz mateřských škol o letních prázdninách.
  Pro letošní prázdniny byly otevřeny v červenci všechny mateřské školy a v měsíci srpnu byla dva týdny zajištěna školka pro děti jako náhradní řešení.
 • Otevření školního hřiště pro veřejnost.
  Od měsíce července jsme otevřeli hřiště v areálu ZŠ Řehořova na zkušební dobu po dobu prázdnin od pondělí do neděle v čase 9.00–12.00 a 15.00–20.00

Více na www.brno-cernovice.cz/auditfamilyfriendly