Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou