Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

  • Úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k jeho nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat dávky důchodového pojištění osobně a následně s nimi hospodařit.
  •  Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Je také povinen na žádost oprávněného nebo úřadu MČ, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.
  • Úřad MČ své rozhodnutí zruší v případě, že zvláštní příjemce důchodu si neplní své povinnosti nebo odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven.
  • Úřad MČ je v tomto případě orgánem, který zpracovává pro Českou správu sociálního zabezpečení podkladové rozhodnutí.