Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let, mladistvých do 18 let)

U nezletilých a mladistvých to jsou výchovné problémy, šikana mezi dětmi, záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, alkoholismus a trestná činnost.
  • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
    Zákonný zástupce nezletilého, mladistvého. O informaci nebo pomoc v řešení životní situace se může dotázat sám nezletilý nebo mladistvý.
  • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
    Psychologové Středisek výchovné péče, manželských a rodinných poraden, školy, psychiatrické nemocnice, policie ČR, probační a mediační služba ČR, soudy, zdravotnická zařízení.