Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou