Informace z 18. zasedání rady

18. zasedání rady MČ Brno-Černovice mělo na programu 43 bodů. Radní mimo jiné schválili programové prohlášení rady. Toto prohlášení, které obsahuje jednotlivé programové cíle, a dohodli se na jeho pravidelném vyhodnocení a aktualizaci každého půl roku. Dále rada schválila využití místností bývalého Senior pointu na ulici Charbulova jako klubovny pro potřeby černovických spolků. Záměr pronájmu, do kterého se bude možné přihlásit, bude vyhlášen během měsíce června.
Rada také doporučila zastupitelstvu schválit nové zásady pro přidělování dotací. Nově by dotace měly být rozděleny do několika programů dle jednotlivých tematických oblastí s jasně definovanými požadavky, financováním a kritérii. Projednáno bylo také stanovisko k územní studii pro lokalitu „Na Kaménkách“. Radní odsouhlasili připomínky městské části, které budou předloženy zastupitelstvu a poté předány příslušným orgánům města Brna.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on