Revitalizace parku Řehořova – diskuze s občany

V polovině dubna od 12.4.-15.4.2018 se uskuteční workshop studentů vysokých škol architektury a zahradní architektury, kteří se budou po dobu čtyř dní zabývat ideovou studií revitalizace parku Řehořova v městské části Brno-Černovice a přilehlých veřejných prostor. Workshop zorganizovala první místostarostka Šárka Korkešová nad kterým převzala také záštitu ve spolupráci s paní Ing. arch. Ninou Ličkovou.
„Očekáváme, že mladá tvořivost přinese některé zajímavé nápady a poznatky, kterými by se Černovice mohly nechat inspirovat při revitalizace parku“ konstatuje místostarostka Šárka Korkešová (ANO)
Studenti budou při návrhu vycházet ze specifik místa, z územního plánu, limitů území, požadavků městské části, a také požadavků občanů. „Místní obyvatelé Černovic se vše dozví na společné diskusi dne 13.4.2018 od 17,00 hodin v prostorách jídelny Základní školy Řehořova“ říká místostarostka Šárka Korkešová
„Návrh nové podoby parku Řehořova by mělo přinést směr atraktivního a příjemného veřejného prostoru“ konstatuje místostarostka Šárka Korkešová
Mezi hlavní požadavky na návrh je zvýšení bezpečnosti a přehlednosti s možností vizuální kontroly, relaxační a pobytovou funkci, eventuálně objekt, který bude funkce doplňovat nebo podporovat (např. altán, kavárna apod.), charakter a ohraničení veřejného prostoru by mělo být jednoznačně definovatelné, mobiliáře a prostor pro herní prvky popřípadě vodní prvek atd.
Studenti pod vedením workshopu paní Ing. arch. Ninou Ličkovou a odborníky architekty se první den workshopu sejdou na místě s paní místostarostkou Šárkou Korkešovou a projdou si řešené území s výkladem fotodokumentace a foto analýzou místa. Seznámí se s podklady a mohou se inspirovat přednáškou např. o návrhu Moravského náměstí v Brně. Druhý den studenti budou pracovat na analýzách, zákresech do map s definováním problémů a rozdělí se do pracovních skupin. Večer budou moct diskutovat s občany. Třetí den studenti budou pracovat ve skupinách, konzultovat se zahradní architektkou a zabývat se kritiky. Poslední den workshopu budou už studenti pracovat na návrzích, posledních konzultacích, přípravou výstupů a odpoledne si obyvatelé Černovic mohou podívat na promítání výsledku workshopu s návrhy řešením revitalizace parku Řehořova. „Tato myšlenka mě napadla ze dvou důvodů a to, že park Řehořova tvoří centrum neboli také srdce naší městské části a patří se mu věnovat, pořádají se zde několik akcí za rok a je velmi navštěvované místo a druhým důvodem byla myšlenka spolupracovat se studenty vysokých škol, které mají kreativní nápady a jejich zapojení do práce s veřejným prostorem mohou tak vést k realizaci projektu revitalizace parku. Studenty tak můžeme motivovat k jejich další činnosti i v budoucnosti“ konstatuje místostarostka Šárka Korkešová

Veškeré bližší informace poskytne:
Statutární místostarostka Mgr. Šárka Korkešová, tel.č.: 724 358 239,
email: korkesova.sarka@cernovice.brno.cz

V Brně dne 14.3.2018

Brožura k workshopu ke stažení ZDE: Revitalizace parku Řehořova 12.-15. 4. 2018
Informace o workshopu ZDE: Plakát k workshopu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on