starosta Ing. Ladislav Kotík

 •  734656367
 •  kotik.ladislav@cernovice.brno.cz
 •  Kancelář: Bolzanova 1, patro: 3
 •  www.ladislavkotik.cz
 • Co má na starosti?

  • zastupování MČ navenek
  • krizové řízení a povodňová komise
  • investice a majetek
  • finance a rozpočet
  • bezpečnost a veřejný pořádek
  • veřejné zakázky ve spolupráci s 1. místostarostkou
  • Areál zdraví Kneslova
  • Doprava
  • JSDH (řízení, rozpočet, dotace)