Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum svěšeníNázev a anotace
15.01.2021 16.02.2021 Oznámení záměru - CTPark Brno G-land - vliv na životní prostředí [128,82 KB, pdf]
(KÚ JmK, OŽP)
14.01.2021 28.02.2021 COVID-19 - očkování pro seniory 80+ [196,41 KB, pdf]
(Hejtman JmK)
14.01.2021 23.02.2021 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚPmB B2/2020-CM, k.ú. Starý Lískovec [104,65 KB, pdf]
(MMB OÚPR)
14.01.2021 01.02.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Charbulova 101 [681,67 KB, pdf]
(MMB OD)
14.01.2021 01.02.2021 Záměr obce č.j. MMB/0017247/2021/Vich [1,67 MB, pdf]
(MMB MO)
13.01.2021 25.01.2021 Výzva k podání přihlášek žadateli o byt - Húskova 6, b.č. 8 [74,73 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
12.01.2021 29.01.2021 Opatření obecné povahy č. 14/2020 - Změny ÚPmB B2/18-RP [80,24 KB, pdf]
(MMB OÚPR)
12.01.2021 29.01.2021 Opatření obecné povahy č. 15/2020 - Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno [76,64 KB, pdf]
(MMB OÚPR)
12.01.2021 28.01.2021 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu ul. Charbulova 84 [865,1 KB, pdf]
(MMB OD)
12.01.2021 27.01.2021 Výběrové řízení - referent Odboru stavebního úřadu [48,5 KB, doc]
(ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany)
11.01.2021 10.02.2021 Oznámení o přerušení elektrické energie - ul. Charbulova a Ferrerova [48,52 KB, pdf]
(eg.d., a.s.)
11.01.2021 27.01.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Bolzanova 13 [562,72 KB, pdf]
(MMB OD)
07.01.2021 25.01.2021 Záměr obce - č.j. MMB/0005596/2021/Vich [633,2 KB, pdf]
(MMB MO)
06.01.2021 23.01.2021 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti [378,24 KB, pdf]
(Hejtman JmK)
06.01.2021 27.01.2021 Výběrové řízení - referent odboru stavebního [144,29 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-sever)
06.01.2021 22.01.2021 Žádost o schválení nájemní smlouvy [25,87 KB, pdf]
(MŠ Kneslova 7)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [108,22 KB, pdf]
(MŠ Kneslova 7)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [107,73 KB, pdf]
(MŠ Štolcova 21)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [110,56 KB, pdf]
(MŠ El. Krásnohorské 15)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na odbobí 2022-2023 [105,97 KB, pdf]
(ZŠ Řehořova 3)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na odbobí 2022-2023 [107,94 KB, pdf]
(ZŠ Kneslova 28)
04.01.2021 31.01.2021 Výběrové řízení - agenda životního prostředí, údržby zeleně a zábory [45 KB, doc]
(ÚMČ Brno-Bystrc)
04.01.2021 20.01.2021 Výběrové řízení - právník odboru bydlení [149,48 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-sever)
04.01.2021 20.01.2021 Výběrové řízení - právník organizačního odboru [146,93 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-sever)
01.01.2021 06.02.2021 Oznámení - daň z nemovitostí [67,13 KB, pdf]
(FÚ JmK)
29.12.2020 23.01.2021 Omezení provozu úřadu od 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021 [13,05 KB, docx]
(MČ Brno-Černovice)
29.12.2020 30.12.2021 Schválený rozpočet r. 2021 [149,21 KB, pdf]
(ZŠ Kneslova 28)
29.12.2020 30.12.2021 Schválený rozpočet r. 2021 [147,74 KB, pdf]
(ZŠ Řehořova 3)
29.12.2020 30.12.2021 Schválený rozpočet r. 2021 [190,01 KB, pdf]
(MŠ El. Krásnohorské 15)
29.12.2020 30.12.2021 Schválený rozpočet r. 2021 [149,05 KB, pdf]
(MŠ Kneslova 7)
29.12.2020 30.12.2021 Schválený rozpočet r. 2021 [191,22 KB, pdf]
(MŠ Štolcova 21)
29.12.2020 31.01.2021 Výběrové řízení - úředník územního samostatného celku [45 KB, doc]
(ÚMČ Brno-Bystrc)
28.12.2020 23.01.2021 Prodloužení nozového stavu do 22. 1 . 2021 [202,53 KB, pdf]
(Vláda ČR)
21.12.2020 20.12.2021 Oznámení o zveřejnění v elektronické podobě [355,06 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Černovice, OFVV)
21.12.2020 20.12.2021 Schválený rozpočet na rok 2021 [3,1 MB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
16.12.2020 16.02.2021 Dražební vyhláška - M. Demeter, Pahrbek 13, Brno [254,97 KB, pdf]
(Exekutorský úřad Brno-město)
10.12.2020 23.01.2021 Nabídka - prodej pozemku p.č. 513/2, k. ú. Stránice [53,63 KB, pdf]
(Magistrát města Brna MO)
24.06.2020 25.06.2021 Závěrečný účet MČ Brno-Černovice za rok 2019 [4,71 MB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
26.03.2020 31.03.2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Černovice - KB Střelka p.s. [272,89 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
20.02.2020 31.03.2023 Výroční zpráva o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2019 [59,13 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
25.11.2019 25.11.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021-2022 [113,32 KB, pdf]
(MŠ Štolcova 21)
09.04.2019 01.04.2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Černovice na rok 2019 - KB Střelka p.s. [272,03 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
09.04.2019 01.04.2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Černovice na rok 2019 - Sokol Brno IV [271,6 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
14.02.2019 01.03.2029 Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 Sb. za rok 2018 [60,13 KB, pdf]
()
19.04.2018 20.04.2021 Smlouva na dotace r. 2018 - KB Střelka Černovice [263,26 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
19.04.2018 20.04.2021 Smlouva na dotace r. 2018 - KB Střelka Černovice [263,26 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
19.04.2018 20.04.2021 Smlouva na dotace r. 2018 - TJ Sokol Brno IV [262,41 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
19.04.2018 20.04.2021 Smlouva na dotace r. 2018 - TJ Sokol Brno IV [262,41 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
08.01.2018 31.12.2028 Přehled žádostí o informace dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2017 [29,83 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
23.02.2017 23.02.2027 Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2016 [256,83 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)