Brno-Černovice

 Ing. Ladislav Kotík

 734656367
 kotik.ladislav@cernovice.brno.cz
 Kancelář: Bolzanova 1, patro: 3
 www.ladislavkotik.cz

Členství v orgánech MČ

 • Rada > starosta
 • Zastupitelstvo > starosta
 • Co má na starosti?

  • zastupování MČ navenek
  • krizové řízení a povodňová komise
  • investice a majetek
  • finance a rozpočet
  • bezpečnost a veřejný pořádek
  • veřejné zakázky ve spolupráci s 1. místostarostkou
  • Areál zdraví Kneslova
  • Doprava
  • JSDH (řízení, rozpočet, dotace)