Projekty

Modernizace bytových jader Krausova 10-12

Městská část postupuje v plánu modernizace bytových jader. V domech Krausova 10, 11 a 12 byla vyměněna bytová jádra, vnitřní stoupačky a potrubí, vyměněny nášlapy podlah a zlikvidován azbest.

Nové žaluzie na ZŠ Řehořova a ZŠ Kneslova

Na ZŠ Řehořova a Kneslova jsme nechali instalovat nové žaluzie na všech potřebných místech. Největší výhodou této novinky je regulace intenzity světla podle stanovených parametrů. Tímtodojde navíc ke snížení teploty v jednotlivých učebnách a zvýší se komfort výuky pro naše žáky.

Revitalizace II. části lesoparku

V rámci projektu proběhne bude vysazeno 55 dřevin a 200 sazenic trvalek a budou založeny nové mlatové cesty. Vzniknou zde také luční trávníky a keře, které významně posílí biodiverzitu.

Revitalizace parku Řehořova

Park u kruhového objezdu na ulici Řehořova je přirozeným centrem Černovic. Cílem revitalizace je vytvořit příjemné místo, které bude sloužit občanům městské části i návštěvníkům.

Revitalizace zeleně ve Spodním sídlišti

Většina stromů na Spodním sídlišti byla vysazena v padesátých a šedesátých letech, je potřeba doplnit je novými výsadbami, aby mladé stromky mohly vyrůst a postupně nahradit ty stávající.

Sad Turgeněvova

Na části pole nad sídlištěm Turgeněvova vyrostou oskeruše, třešně nebo mandloně. Cílem je přinést trochu více přírody a zeleně do lokality zaklesnuté mezi železnici a frekventované silnice.