Černoviny

Černoviny jsou oficiálním zpravodajem, který vydává Městská část Brno-Černovice. Vycházejí 10x ročně v nákladu 4000 výtisků a jsou zdarma distribuovány do všech schránek v Černovicích.

Zásady a pravidla pro vydávání Černovin:


Příspěvky a dotazy:

cernoviny@cernovice.brno.cz

Inzerce:

Plošná inzerce - v případě zájmu o plošnou inzerci kontaktujte prosím správce inzerce: Tomáš Psota,
email: inzerce@zpravodajebrno.cz, tel.: 774 458 060

Řádková inzerce -  30 znaků vč. mezer = 20,- Kč bez DPH, min. cena je však 80,- Kč bez DPH – bližší informace
na emailu cernoviny@cernovice.brno.cz, nebo na tel.: 548 129 823

Uzávěrky Černovin:   

  • č. 1/2021 – 21. 1. 2021
  • č. 2/2021 – 18. 2. 2021
  • č. 3/2021 – 18. 3 .2021

 Archiv Černovin

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018