Aktuality z Černovic

Upozornění na vloupání do obecních domů bytů a společných prostor

Vážení nájemníci a uživatelé obecních bytů,


v posledních týdnech se v Černovicích hromadí vloupání do obecních domů, bytů i společných částí domů, jako jsou sklepy, kočárkárny a sušárny. Situace je stále vážnější, žádáme Vás tímto o větší obezřetnost. Nejvážnější situace je především v tzv. „spodním sídlišti“, a to v ulicích Kovácká, Blatouchová, Přední a Elišky Krásnohorské a na „vrchním sídlišti“ v domech Olomoucká 146-156, Kneslova 4-20, Krausova 1-12, Húskova 6, 8, 10, 27 a Turgeněvova 2-6 a Cornovova 49. Vše bohužel vyvrcholilo víkendovou akcí a vloupáním do velké řady obecních domů.

Bytový odbor ÚMČ Brno-Černovice ve snaze ztížit možnost vstupů do obecních domů vyměnil postupně vložky u všech vstupních vchodových dveří do domů. Jedná se o vložky MUL-T-LOCK. Klíče jsou zakódované, nelze je volně množit, kódy máme pouze na provozním oddělení bytového odboru. Klíče od obecních domů mají pouze nájemníci, úklidoví pracovníci a my, provozní technici bytového odboru. Je nemožné, aby si kdokoli jinou cestou opatřil kopie klíčů od domů.


Apelujeme touto cestou na Vás, nájemníky a vlastníky bytů v obecních domech, abyste neotevírali domácími telefony lidem, které neznáte, pochybným prodejcům s nabídkami služeb na levnější plyn, elektřinu a podobně.


Veškeré práce, které bude zařizovat ve vašich domech bytový odbor ÚMČ Brno-Černovice budou vždy včas a řádně nahlášeny a Vy, nájemníci budete vždy uvědomění.


Z důvodu bezpečnosti Vaší a Vašeho majetku doporučujeme rovněž zamykání vstupních vchodových dveří po dobu 24 hodin. V případě výskytu podezřelých osob v domech volejte prosím neprodleně linku 156 Městské policie. Jiná cesta bohužel není.


Bytový odbor ÚMČ Brno-Černovice

Omezení provozu úřadu od 4. 1. 2021

S ohledem na aktuální situaci šíření nemoci Covid-19 zůstávají v platnosti od 4. 1. 2021 úřední hodiny v PONDĚLÍ od 8.00 do 13.00 hod. a ve STŘEDU od 12.00 do 17.00 hod.

Pokud není Vaše návštěva nezbytně nutná nebo potřebujete řešit neodkladnou záležitost, využijte, prosím, e-mailové nebo telefonické spojení na konkrétní zaměstnance úřadu.

Toto opatření platí do pátku 22. ledna 2021. Případná další opatření v provozu úřadu se budou odvíjet od aktuálního vývoje epidemie a opatření vlády.

Děkujeme za pochopení.

Informace k bruslení ve Sportovním areálu, Kneslova 1a

Z důvodu nových mimořádných opatření a zvýšení protiepidemické systému PES na 4. stupeň se ruší všechny bloky veřejného bruslení. V současné době je možné mít na venkovních akcích maximální počet 6 osob.

Bloky veřejného bruslení jsou nyní nabídnuty ke komerci (pronájmu pro skupiny max. 6 lidí). Více info na kontakty na možné rezervace viz. https://www.brno-cernovice.cz/kluziste-cernovice/

Pokud se situace zlepší a bude opět min. 3 stupeň a volný vstup na venkovní akce, veřejné bruslení bude opět obnoveno.

Změna umístění nádob na komunální a tříděný odpad na ulicích Zvěřinova a Klíčova

U kontejnerů na tříděný a komunální odpad na křižovatce Klíčova/Tržní opakovaně vznikají černé skládky. Podle očitých svědků je často vytvářejí i občané, kteří sem svůj odpad dovážejí autem z jiných částí Brna a vyloží jej u popelnic. Z tohoto důvodu jsme na základě konzultací s občany iniciovali změnu umístění kontejnerů. Změny jsou vyznačeny v obrázku. Obyvatelé z domů Klíčova 5 a 7 budou mít nádoby na komunální odpad cca o 100 metrů dál. Posunuty budou i nádoby na tříděný odpad. Díky tomu v ulici Klíčova ubude odpadků povalujících se kolem kontejnerů a přibydou dvě parkovací místa. Kontejnery budou v  průběhu prosince z  křižovatky Klíčova/Tržní přemístěny takto:

  • nádoby na tříděný odpad budou nově umístěny ve vnitrobloku BD Klíčova 2 a, b, c, d a u křižovatky Zvěřinova/Hladíkova,
  • nádoby na komunální odpad budou umístěny na křižovatce Zvěřinova/Klíčova.

V příštím roce bude kolem kontejnerového stání na křižovatce Zvěřinova/Klíčova vybudováno uzamykatelné oplocení. V  případě dotazů či připomínek kontaktujte Mgr. Jitku Silárszkou, radní MČ Brno-Černovice: e-mail: silarszka.jitka@cernovice.brno.cz.

Další část Černovic má novou kanalizaci

Na konci letošního ledna byla zahájena další etapa rekonstrukce kanalizace ve Spodním sídlišti na ulicích Blatouchová a Spojka a vyřazení části horkovodu na ulici Spojka. Hlavním investorem bylo statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, zhotovitelem společnosti Firesta a Dopravní stavby Brno. Celková investice dosáhla výše 43 mil. Kč bez DPH.

Stavba byla rozdělena do několika částí, aby mohl být zachován maximální možný počet parkovacích míst a současně nebyl ohrožen průběh stavby. V první etapě bylo potřeba vykopat a znovu položit 590 m kanalizačního potrubí včetně přípojek. Původní kanalizace byla přes 70 let stará a nevyhovující. „V další etapě jsme se zaměřili na vybudování nového 174 metrů dlouhého vodovodního potrubí, které nahradilo to původní z roku 1948. Malý problém nastal při napojení nových rozvodů na stávající. Bylo
nutné na určitou dobu odpojit v jeden okamžik od pitné vody cca 250 domácností, což bylo v období covidu z hygienických důvodů problematické. Nakonec jsme problém vyřešili a přepojení provedli,“ sdělil stavbyvedoucí Miroslav Daněk.
V poslední etapě přišla na řadu kompletní rekonstrukce vozovky, parkovacích stání a chodníků. „Na ulici Blatouchová došlo ke zdánlivě nelogickému zúžení části chodníku kvůli ochraně kořenů vzrostlého jasanu, který tak zde může ještě mnoho let stát a poskytovat stín. Zúžené místo je plně průjezdné a stále odpovídá požadavkům normy na pěší komunikaci,“ vysvětlil Ing. Bohdan Dlouhý z odboru životního prostředí MČ Brno-Černovice.
„Často jsme se setkávali s dotazy ohledně možnosti rozšíření parkovacích stání. Ač jsme chápali připomínky místních k nedostatku prostoru pro parkování, bylo nutné dodržet všechny předpisy a normy a postupovat podle odsouhlaseného projektu,“ doplnil Miroslav Daněk. Přestože termín předání a ukončení stavby je plánován až na polovinu prosince, auta mohou ve Spodním sídlišti parkovat již nyní. Přejeme všem obyvatelům klidné svátky a bezproblémové užívání nového vodovodu a kanalizace.

Informační leták k dobrovolnému antigennímu testování obyvatel

Načasování preventivního plošného testování před vánočními svátky není náhodné. K přenosu onemocnění COVID-19 dochází nejčastěji v rodinách, jelikož doma obvykle nelze dodržovat přísná protiepidemická opatření. Absolvování antigenního testu před návštěvou příbuzných během Vánoc je možností, jak můžete své nejbližší před nákazou ochránit. Nejdůležitější je chránit zejména starší osoby, u kterých je vyšší riziko závažného průběhu nákazy COVID-19. Nikdo z nás si nepřeje být na Vánoce nemocný, v horším případě strávit vánoční svátky v nemocnici.

Provoz úřadu do konce roku 2020

OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU od 14. 12. 2020 do 23. 12. 2020

Úřední hodiny ÚMČ

pondělí   8:00 – 13:00 

středa      8:00 – 13:00

Úřední hodiny pokladny a Czech POINTu včetně ověřování

pondělí   8:00 – 13:00

středa      8:00 – 13:00 

Provoz podatelny

pondělí   8:00 – 13:00

středa      8:00 – 13:00

Pokud není Vaše návštěva nezbytně nutná, využijte prosím      e-mailové nebo telefonické spojení na konkrétní zaměstnance úřadu.

V pondělí 28. 12. 2020 a ve středu 30. 12. 2020 bude v provozu pouze podatelna od 8:00 do 13:00 hod.

Revitalizace veřejného prostranství sídliště Turgeněvova – dotazník

V pondělí 16. listopadu proběhla online prezentace návrhu úprav horního vnitrobloku sídliště Turgeněvova, kterou můžete shlédnout na www.youtube.com/brnocernovice. Základem návrhu je zmenšení velkého sportovního hřiště zhruba na polovinu. Vznikne tak prostor pro sport, který svými rozměry bude dostatečný pro místní děti a mládež. Otázkou je volba povrchu – umělý povrch je měkký a pohodlný, na druhé straně přírodní (například štěrkový trávník) lépe vsakuje vodu a v zimě se méně zahřívá. 

Druhá část vnitrobloku se promění v parčík, odstraní se oplocení a ošetří stromy, které do něj zarůstají. 

Počítá se také se zrušením asfaltové cesty v jižní části vnitrobloku, spojující vchody Turgeněvova 16 a 26. Díky tomu bude možné využít přirozeného sklonu terénu a vytvořit pozvolnější a přístupnější propojení se spodním vnitroblokem. 

Obyvatelé sídliště Turgeněvova najdou ve schránce spolu s Černovinami dotazník týkající se vnitrobloku i spokojenosti se životem na sídlišti. Dotazník je možné vyplnit online nebo najít ke stažení na webových stránkách www.brno-cernovice.cz/projekty. Odevzdat ho lze do sběrného boxu v prodejně Albert, Cornovova 3, nebo do schránky ÚMČ na adrese Bolzanova 1, případně zaslat e-mailem na adresu: sekretarka@cernovice.brno.cz do 8. 1. 2021. Deset vylosovaných získá drobnou odměnu. Na základě došlých podnětů bude v roce 2021 pokračovat příprava projektu.

Oprava MŠ Kneslova

Na přelomu září a října začala nutná oprava statiky objektu mateřské školy Kneslova. Objekt začal vlivem nesouměrného sedání praskat a bylo třeba přistoupit k projektu a výběru zhotovitele k zajištění bezpečnosti budovy. Brněnská stavební firma provádí zpevnění základů budovy technologií mikropilot, která se ale neobejde bez venkovních zemních prací pro přístup k základům a provedení železobetonové převázky. Soustavou mikropilot budou zesíleny i vnitřní nosné stěny. Aktuálně byly dokončeny vrtné práce mikropilotáže po obvodu budovy. Po stabilizaci objektu zesílením základů budou opraveny trhliny v nosném zdivu a zrekonstruovány venkovní plochy včetně výměny bočního schodiště (staré bylo nutno pro provedení prací odstranit), okapových chodníků, úpravy zeleně a oprav zdiva ve vnitřních prostorách. Stavební práce jsou naplánovány na nejkratší možnou dobu, aby se děti mohly vrátit ze současných provizorních prostor do vlastního objektu co nejdříve.